MAGIC – The Egyptian Ball & Vase

The Egyptian Ball & Vase

The Effect

The Egyptian Ball & Vase effect is a classic piece of Magic  that can be performed in many different ways. In the practiced, rehearsed trained hands, this effect can turn into an entertaining 2-minute routine.   The best part is it’s SO EASY yet SO BAFFLING!

Place the little ball on top of the vase. Cover it with the cap, and instantly remove the cover to reveal- the ball has vanished! Just as quickly, as soon as you put the cover on the vase and take it off again- the ball has reappeared! Take the ball out of the vase, put the ball in your pocket, put the cap on the vase, lift the cap off- the ball has invisibly returned to the vase! This is so easy, it practically works by itself! And remember to not repeat the same performance to the same audience . We’ve provided some variations and an instructional video for you  to make the most out of this amazing effect. If you can put the cap on the vase, you can do the trick! So keep practicing and make it your own. Stay original!

INSTRUCTIONS FOR THE MAGIC

1.THE BALL & VASE

The ball & vase are made up of four parts, the vase base, the lid, a plastic ball and a secret half-ball shell, which fits on the vase base.

2. THE PUZZLING BALL

Before your show, put the real ball onto the vase base, cover it with the half-ball, and then cover that with the lid. When you are ready to perform the trick, display the ball vase on your table and tell your audience that inside of this vase you have a ball. As you say this, take off the lid and the secret half ball too, holding them together as if they are one piece, as you point to the real ball sitting in the base. Take the ball out of the base, display it to the audience and then put it in your pocket. Next, put the lid with the secret half-ball concealed inside of it back on top of the base. Now make a magical gesture or say a few magic words as you remove the lid ONLY! Make sure you do not take the concealed half-ball with it as you lift off the lid. They will be stunned to see the ball back on the base! Remember, they do not know about the secret half-ball. They will think this is the same ball that you just put in your pocket! Then put the lid back on top, which sets things up for the next trick.

3. IT LEAPS BACK

As a follow-up to the above trick you can make the ball disappear from the vase by once again by removing the lid along with the concealed half-ball, and holding them as one, just as you did before. It will now look like the ball has disappeared from the vase. Then simply take the ball out of your pocket and tell them the ball had jumped back into your pocket.

4. THE TRANSFORMING BALL

For this trick you will not need the real ball, so put it aside for the moment. Before your show, put a very small amount of water, just a drop or two into the vase base and then cover it with the half-ball and lid. When you are ready to perform, take the lid off ONLY! The audience will then see the half-ball, believing it to be the real ball. Now, put the lid back on and tell the audience that you will magically melt the ball away. As you say this, remove both the lid and the concealed halfball as one and pour the water into a glass. Please make sure that you have an adult’s permission to do this trick and that you are careful not to spill water on anything.

5. A GHOSTLY MESSAGE

Before your show, write down on a piece of paper the words “I’m in the magician’s pocket.” Then crumple the paper into a ball and put it in the vase and cover it with the half ball and lid. Also before the show, put the real ball into your pocket. When you are ready to perform the trick, show the ball vase on your table and remove just the lid. The audience will see the half-ball, believing it to be the real ball. Tell them that a friendly ghost lives inside of the ball. Put the lid back on and say, “Mr. Ghost, please reveal yourself.” Wait a moment and then say, “I don’t know where he could be, let’s look back in the vase.” Now, take off the lid and the half-ball together, holding them as one. Show the audience that there is now a note inside of the vase. Ask one of the audience members to read the message out loud, and then take the ball out of your pocket!

QỦA BÓNG VÀ BÌNH AI CẬP

Cách thực hiện

Hiệu ứng Quả bóng & Cái bình Ai Cập là một phép thuật cổ điển có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Với những bàn tay đã được luyện tập và luyện tập, hiệu ứng này có thể trở thành một trò giải trí kéo dài 2 phút. Điều hay nhất của trò ảo thuật này là: RẤT DỄ DÀNG nhưng RẤT BẤT NGỜ!

Đặt quả bóng nhỏ lên trên chiếc bình, đậy nắp lại và ngay lập tức tháo nắp ra để lộ quả bóng đã biến mất!

Chỉ cần nhanh chóng, ngay khi bạn đậy nắp bình hoa và tháo nó ra một lần nữa quả bóng sẽ xuất hiện trở lại! Lấy quả bóng ra khỏi bình, bỏ quả bóng vào túi của bạn, đậy nắp bình lại, nhấc nắp ra quả bóng đã trở lại bình một cách vô hình!

Điều này thật dễ dàng, nó thực tế tự hoạt động! Và hãy nhớ không lặp lại cùng một màn biểu diễn cho cùng một khán giả. Chúng tôi đã cung cấp một số biến thể và video hướng dẫn để bạn tận dụng tối đa hiệu ứng tuyệt vời này.

Nếu bạn có thể đậy nắp bình hoa, bạn có thể làm được điều đó! Vì vậy, hãy tiếp tục luyện tập và biến nó thành của riêng bạn. Giữ nguyên bản!

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

  1. QUẢ BÓNG & CHIẾC BÌNH

Quả bóng & chiếc bình được tạo thành từ bốn phần: Đế bình, nắp, một quả bóng nhựa và một lớp vỏ của nửa quả bóng bí mật, nằm gọn trên đế bình.

  1. QỦA BÓNG BÍ MẬT

Trước buổi biểu diễn của bạn, hãy đặt quả bóng thật lên đế bình, phủ nửa quả bóng lên đó rồi đậy nắp lại. Khi bạn đã sẵn sàng thực hiện thủ thuật, hãy đặt chiếc bình trên bàn của bạn và nói với khán giả rằng bên trong chiếc bình này bạn có một quả bóng. Khi bạn nói điều này, hãy tháo nắp và nửa quả bóng bí mật ra, giữ chúng lại với nhau như thể chúng là một phần, trong khi bạn chỉ vào quả bóng thật nằm trong đế. Lấy quả bóng ra khỏi đế, trưng bày cho khán giả xem rồi bỏ vào túi của bạn. Tiếp theo, đặt cái nắp có nửa quả bóng bí mật giấu bên trong lên trên mặt đế. Bây giờ, hãy thực hiện một cử chỉ kỳ diệu hoặc nói một vài từ kỳ diệu khi bạn mở nắp! Đảm bảo rằng bạn không mang theo nửa quả bóng được giấu kín khi nhấc nắp ra. Họ sẽ bất ngờ khi nhìn thấy quả bóng trở lại vị trí cũ! Hãy nhớ rằng, họ không biết về bí mật nửa bóng. Họ sẽ nghĩ đây chính là quả bóng mà bạn vừa bỏ vào túi! Sau đó, đặt nắp trở lại trên cùng, điều này sẽ chuẩn bị cho thủ thuật tiếp theo.

  1. NÓ QUAY LẠI

Tiếp theo thủ thuật trên, bạn có thể làm cho quả bóng biến mất khỏi bình một lần nữa bằng cách tháo nắp cùng với nửa quả bóng đã giấu và giữ chúng như một, giống như bạn đã làm trước đây. Bây giờ nó sẽ giống như quả bóng đã biến mất khỏi chiếc bình. Sau đó, chỉ cần lấy quả bóng ra khỏi túi của bạn và nói với họ rằng quả bóng đã nhảy trở lại túi của bạn.

  1. QUẢ BÓNG CHUYỂN ĐỔI

Đối với thủ thuật này, bạn sẽ không cần quả bóng thật, vì vậy hãy tạm gác nó sang một bên. Trước buổi biểu diễn của bạn, hãy nhỏ một lượng nước rất nhỏ, chỉ một hoặc hai giọt vào đế bình, sau đó đậy nửa quả bóng và nắp lại. Khi bạn đã sẵn sàng biểu diễn, chỉ mở nắp ra! Trong lúc đó, khán giả sẽ nhìn thấy nửa quả bóng và tin rằng đó là quả bóng thật. Bây giờ, hãy đậy nắp lại và nói với khán giả rằng bạn sẽ làm tan chảy quả bóng một cách kỳ diệu. Khi bạn nói điều này, hãy tháo cả nắp và nửa quả bóng đã giấu ra và rót nước vào ly. Vui lòng đảm bảo rằng bạn được người lớn cho phép thực hiện thủ thuật này và bạn cẩn thận không làm đổ nước vào bất cứ thứ gì.

 

  1. MỘT THÔNG ĐIỆP BÍ ẨN

Trước buổi biểu diễn của bạn, hãy viết ra một tờ giấy dòng chữ “Tôi đang ở trong túi của nhà ảo thuật.” Sau đó vò tờ giấy thành một quả bóng và đặt nó vào trong chiếc bình và đậy nắp lại bằng nửa quả bóng và nắp. Cũng trước buổi biểu diễn, hãy bỏ quả bóng thật vào túi của bạn. Khi bạn đã sẵn sàng để thực hiện thủ thuật, hãy đặt chiếc bình bóng trên bàn của bạn và chỉ tháo nắp. Khán giả sẽ nhìn thấy nửa quả bóng và tin rằng đó là quả bóng thật. Nói với họ rằng một con ma thân thiện sống bên trong quả bóng. Đậy nắp lại và nói, “Mr. Ghost, xin hãy tiết lộ bản thân. Đợi một lát rồi nói: “Không biết hắn có thể ở đâu, chúng ta hãy tìm lại trong chiếc bình”. Bây giờ, tháo nắp và nửa quả bóng lại với nhau, giữ chúng như một. Cho khán giả thấy rằng bây giờ có một ghi chú bên trong chiếc bình. Yêu cầu một trong những khán giả đọc to tin nhắn, sau đó lấy quả bóng ra khỏi túi của bạn!

About the Performers

Special Thanks

Upcoming Events

_DSC3675
May 27, 2023
5:00 pm
Saigon Pearl
Scroll to Top