LINK UP PROGRAM – AUFTDART ACADEMY

LINK UP PROGRAM
Link Up is a music education program created by Carnegie Hall’s Weill Music Institute to unite the classroom with the concert hall, giving students in grades 3–5 the opportunity to explore music through a yearlong curriculum of classroom activities and a culminating concert in which students perform with a professional orchestra.
Carnegie Hall and Auftdart Academy of Music and Performing Arts partner to deliver the Link Up program in schools throughout Vietnam. In the future, we hope that through the LinkUp program, we will spread music to all parts of Vietnam.
Contact us to learn more about the LinkUp program
—————————
Link Up là chương trình giáo dục âm nhạc do viện âm nhạc Weill của Carnegie Hall tạo ra để hợp nhất lớp học với phòng hòa nhạc, mang đến cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 cơ hội khám phá âm nhạc thông qua chương trình giảng dạy các hoạt động trong lớp kéo dài cả năm và một buổi hòa nhạc đỉnh cao mà học sinh biểu diễn với một dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp.
Carnegie Hall và Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Auftdart hợp tác triển khai chương trình Link Up tại các trường học trên khắp Việt Nam. Trong tương lai, chúng tôi mong muốn thông qua chương trình Link Up sẽ đưa âm nhạc lan rộng đến khắp mọi miền đất nước Việt Nam.
Liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm về chương trình Link Up
Hotline:
– Auftdart Estella Place: 0908.208.516
– Auftdart Saigon Pearl: 0902.688.516
Email: info@auftdart.com
Want More Auftdart content?

Follow us @Auftdart to stay up to date with the latest Auftdart news and stories.

Related

Scroll to Top