The Latest

Trải Nghiệm Mùa Hè Với Âm Nhạc. Tại Sao Không?

Học nhạc tại Auftdart hè này, bạn sẽ được trải nghiệm sự hấp dẫn của chương trình “Summer of Harmony“! Đặc biệt, Auftdart đang cho đi cơ hội nhận học bổng với tổng giá trị lên đến 150,000,000. Chương trình được thiết kế để khám phá các thái cực cảm xúc khác nhau cũng là

Read More »

Benefits of Performing in Music

Benefits of Performing in Music Not only learning music, being able to perform a musical work by yourself also brings many benefits to both the performer and the person who enjoys it. Let’s take a look at some of the benefits with Auftdart music and performing arts students. 1. Improve emotional and psychological well-being: Playing

Read More »

LINK UP PROGRAM – AUFTDART ACADEMY

LINK UP PROGRAM Link Up is a music education program created by Carnegie Hall’s Weill Music Institute to unite the classroom with the concert hall, giving students in grades 3–5 the opportunity to explore music through a yearlong curriculum of classroom activities and a culminating concert in which students perform with a professional orchestra. Carnegie

Read More »
Scroll to Top